Har du utfyllende informasjon om denne eller andre artikler på denne nettsiden, ta kontakt med administrator på epost admin@sogneinfo.no,
eller opprett egen bruker, og hjelp til å gjøre siden bedre. Alle bidrag mottas med takk!

Leire (gård)

Fra Søgneinfo
Gå til: navigasjon, søk

Gården

Gården Leire (Gnr. 29) ligger i området sydvest for Lunde.

Gården grenser til Eik (Gnr. 28) i øst, og Ausviken (Gnr. 30) i sør og sør-vest, Lunde (Gnr. 71) i nord og nord-vest. Vestlige grense følger Lundeelva sydover til Båråker.

Kart


Matrikkel / Matrikkelutkast

MT1886

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 106a Leire Tønnes Knudsen 4-35 2-1-9-0
2 106b Leire Jens Hansen 0-5 0-0-3-0
3 107 Leire Syvert Knudsen 0-87 0-2-8-0
4 108, 112a}a Leire Olai Ommundsen 0-93 0-2-20-0
5 108, 112a}b Leire Bent Jensen 0-95 0-2-20-0
6 109a Leire Bent Jensen 3-58 1-4-13-0
7 109b Leire Simon Olsen 2-50 1-1-9-0
8 110a Leire Abraham Tønnessen 1-93 0-4-16 8/10-0
9 110b Haven Tønnes Abrahamsen 0-4 0-0-2 2/10-0
10 111a Leire Lars K. Kristensen Stausland 3-19 1-3-5-0
11 111b Leire Andreas Martiniussen 1-19 0-3-7-0
12 112b Leire Lars Hansens Enke 0-2 0-0-1-0
13 113a Leire Rasmus Olsens Enke 1-7 0-3-7-0
14 113b Leire Johan H. Thomassen 1-7 0-3-6-0


MT1950

Bruknr.NavnSkyldEierKommentarer
1Leire3 mark 92 øre Arnjot Lund 
2Leire0 mark 05 øre Magnus Nilsen 
3Leire0 mark 87 øre Knut Syvertsen Leire 
4Leire0 mark 93 øre Christian Svendsen 
5Leire0 mark 90 øre Didrik Karsten Ditlefsen 
6Leire3 mark 21 øre Didrik Karsten Ditlefsen 
7Leire2 mark 40 øre Sevrin S. Leire 
8Leire1 mark 77 øre Johan Abrahamsen 
9Leire0 mark 04 øre Johan Abrahamsen 
10Leire2 mark 86 øre Sevrin Hansen 
11Leire1 mark 19 øre Marie Åstrup 
12Leire0 mark 01 øre B. Haugen 
13Leire1 mark 07 øre Tønnes Hermann Pedersen 
14Leire1 mark 07 øre Olga Olsen 
15Mittgar0 mark 16 øre Arthur Andersen 
16Sørveien0 mark 01 øre Magnus K. Nilsen 
17Leirvollen0 mark 08 øre Edvart Repstad 
18Roligheta0 mark 02 øre Magnus K. Nilsen 
19Mølletomten0 mark 19 øre Hans Tag Hansen 
20Elvenes0 mark 09 øre B. Haugen 
21Elvestad0 mark 15 øre Olaf Engenes 
22   Sammenføyd med bnr. 21
23Godvoll0 mark 05 øre Simon Leire 
24Godvoll 20 mark 02 øre Simon Leire 
25   Sammenføyd med bnr. 21
26Høgda0 mark 04 øre Robert Andersen Leire 
27Strandstykket0 mark 05 øre Arthur Andersen Leire 
28Fjelltun0 mark 06 øre Martin Johannesen 
29Leirkjerr0 mark 06 øre Agnar Leland 
30Dalheim0 mark 09 øre Ragnar Hansen 
31Leirkjerr II0 mark 03 øre Agnar Leland 
32Dalheim II0 mark 05 øre Bernt Frank Johnsen 
33Solbakken0 mark 05 øre Søvrin Hansen(overstrøket)
34Leirdal0 mark 05 øre Sigurd Sivertsen(overstrøket)
35Kveldsro0 mark 06 øre Erling Skarpeid(overstrøket)
36Skogly0 mark 05 øre Magnus Pettersen,(overstrøket)
37Vestvold0 mark 10 øre Arnljot Lund,(overstrøket)