Har du utfyllende informasjon om denne eller andre artikler på denne nettsiden, ta kontakt med administrator på epost admin@sogneinfo.no,
eller opprett egen bruker, og hjelp til å gjøre siden bedre. Alle bidrag mottas med takk!

Søgneinfo:Generelle forbehold

Fra Søgneinfo
Gå til: navigasjon, søk

Søgneinfo.no er et hobbyprosjekt, og all informasjonen som ligger her må forstås deretter.

Det vil si at denne siden i seg selv ikke er en pålitelig kilde, da informasjonen er innhentet fra andre kilder, både skriftlige og fra internett.

Sammenstillingen av data er ment som opplysninger til eget bruk. Skal opplysninger benyttes i andre sammenhenger må de kildebelegges fra originalkilden, og ikke henvise til denne siden.

Informasjonen som er lagt inn er tilstrebet å være mest mulig korrekt, men det vil alltid være rom for forbedring og menneskelige feil.