Har du utfyllende informasjon om denne eller andre artikler på denne nettsiden, ta kontakt med administrator på epost admin@sogneinfo.no,
eller opprett egen bruker, og hjelp til å gjøre siden bedre. Alle bidrag mottas med takk!

Søgneinfo:Personvern

Fra Søgneinfo
Gå til: navigasjon, søk

Informasjonen i denne siden er til personlig bruk, og brukes ikke i noen form for kommersiell sammenheng.

All personinformasjon er hentet fra offentlig tilgjengelig dokumentasjon, og er ikke av sensitiv art.

Er det ønsker om å fjerne informasjon fra denne siden, skal det selvfølgelig tas til etterretning, men det skal være spesielle grunner til å kunne fjerne denne informasjonen.

All informasjon deles under ikke kommersiell Creative Commons-lisens, og kan fritt benyttes av andre på likt grunnlag.