Velg en side
BruksnavnGård nummerBruk nummer
Nygård skole181

(1923 – )

Nygård skole ble bygget i 1923, og ble på den tiden regnet for en av de mest moderne skolene i hele Vest-Agder. Bygget var opprinnelig på rundt 450m², og bestod av 12 rom, 3 kjøkken, kjeller og bad. Gymnastikkbygningen ble også oppført i 1923, og senere revet.

Kommunen kjøpte ut bruk nr. 1 på gården Stausland til bruk for ny skoletomt for skolekretsene Kleppland, Stausland og Sangvik. Den nye skolekretsen fikk navnet Nygård krets. Skolen på Sangvik lå i «Bolettes hus» i dagens Skarveien 8.

Tilhørende tomten var også en del av Uvår, hvor det lå ei hytte. Hytta fikk navnet «Lerårhytta» og lå syd-sydvest for Julius Berges hytte i Kilden.

De første lærerene ved skolen kom fra de andre skolekretsene. Hans Try hadde vært i mange år vært lærer ved Stausland skole, Axel Andersen kom fra Klepland skole og Tarald Eg fra Sangvik skole.

20. desember 1942 ble skolen konfiskert av tyskerne, og brukt til soldatforlegning. Gymnastikksalen ble brukt som offisersbolig, og ble oppdelt i 4 rom. Skolekjøkkenet og sløydsalen ble brukt som matsal.

På grunn av dette ble bedehuset Betania benyttet som skole fra 8. februar 1943.

I 2019 og 2020 ble skolen betydelig oppgradert. Både en tidligere klasseromsfløy og uteområder ble oppgradert.

Rektorer/Skolestyrere ved Nygård skole

Eg, Taraldxxxx – 1954
Vigmostad, Torgny (f. 1900 – d.)1966 – 1970
Andreassen, Sven (f. 14.06.1915 – d. 13.01.1979)1970 – 1979
Knutsen, Odd Lindekleiv (f. 1940 – d. 2018)1979 – 1997
Øhrn, Erling Just (Fungerende rektor)1989 –
Severinsen, Aase Røsstad1997 – 1998
Johansen, Gisle1998 – 2012?
Røise, Dag2015? – 2017
Johansen, Cecilia Mossige2017 –

Lærere ved Nygård skole

LærereTidsrom
Andresen, Axel1923 –
Bakken, Ragnhild1971 –
Birkeland, Jakob1949 – 1956
Børufsen (Eikestøl), Ane1929 – 1956
Eg, Tarald (f. 1883 – d. )1923 –
Engeseth, Svein
Grimstad, Liv
Håkedal, Gunn1971 –
Karlsen, May Erna
Kjær, Arthur
Mæsel, MartinRundt 1943, Arrestert 23. august 1943
Mæsel, Olavca 1923 –
Mæsel, Ragnhildca 1923 –
Olsen, Gerd Lillian
Repstad, Unni Nyblin
Skaar, Kirsten1928 – ca 1936
Skjævesland, Todne1950 –
Stausland, Ivar
Straume, Anne Margrethe
Torsvik, Margit1924 – 1929
Try, Hans1923 – 19. februar 1924 (pensjonert)
Tveit, Knut1928 – 1931
Vigmostad, Torgny (f. 1900 – d. )1931 – 1970 (Arrestert 23. august 1943)
Østveit, Margrete1948 – ?
Ådnevik, Terje Bjørn1971 –