Velg en side

(1890 – )

Samfundets skole er en privat skole for medlemmer av Menigheten Samfundet. Skolen ligger på Oftenes rett ved menighetens kirke.

Lærer Karl Gustav Nikolaisen Fardal var første læreren, og før skolebygget og kirken stod ferdig i 1893 drev han fra 1890 privat omgangsskole for Samfundets elever.

Den første skolen ble revet i 1981 da den kombinerte skolen og kirken kom.

Skolen har i dag adresse Leireveien 316.

Styrere

Andersen, Kolbjørnxxxx – xxxx
Nikolaisen Fardal, Karl Gustav1890 – xxxx